top of page

 

Wat is zen?

Zen is vooral za-zen of zen-meditatie, hier en nu volledig aanwezig zijn in concentratie op de oefening. de observatie en de acceptatie van wat zich op dat moment voordoet. Het is terug contact maken met ons oorspronkelijk Zelf, dat nooit verwijderd of afgescheiden is geweest van de anderen, van de ganse kosmos. En dit vraagt oefening, daarom oefenen wij een aantal keer per week samen.

Wij gaan er van uit dat we in het leven staan als afgescheiden individuen.  Maar in werkelijkheid is het, het geheel, de grote natuur die we leven.  Je leven is niet alleen beperkt tot “jou”, het is universeel. Jij bent dit universele leven, je ware Zelf dat de hele kosmos vult. Zazen of zit meditatie betekent "universeel leven". Met andere woorden het universum in jezelf laten manifesteren en getuigen. Als je zazen beoefent dan beoefent het hele universum met jou zazen. Wanneer je duidelijk beseft dat je leven naadloos aansluit bij het universum en er geen haarbreed verschil is tussen jou en boeddhanatuur zullen je acties zich ontvouwen in je oorspronkelijke levenskracht.

​Ons ik of ego is mee gevormd door onze ervaringen in het verleden. Dit houdt ook in dat we de wereld als het ware vervormd waarnemen, dus door een gekleurde bril zien. Door en in het beoefenen van zazen kunnen we het kijken naar de wereld door deze gekleurde bril overstijgen en de dingen zien zoals ze zijn, onverbloemd en transparant. Dan zullen we ook (h)erkennen dat er tussen ons en de oceanen, de bergen, de bomen, het gras, de dieren en de hele kosmos… geen afzonderlijk bestaan is.

bottom of page